Pracownia Konstrukcyjno – Budowlana „AGAT” to biuro projektowe, założone w 1997 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół projektowy tworzą inżynierowie, konstruktorzy, absolwenci wyższych uczelni technicznych (Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska). Od tego czasu powstało u nas wiele projektów tworzonych we współpracy z różnymi biurami projektowymi, lub będących naszymi bezpośrednimi zleceniami.

W projektowaniu konstrukcji posługujemy się oprogramowaniem opartym na metodzie obliczeniowej elementów skończonych. W swojej pracy kładziemy ogromny nacisk na ekonomiczny aspekt naszych projektów, a budynki projektowane przez nas cechuje nie tylko zgodność z Polskimi Normami i przemyślana praca konstrukcji, ale również niski koszt ich wykonania i wysoka estetyka.

Działalność w latach 1997-2000 skupiała się na współpracy z biurami architektonicznymi. Realizowane przez nas obiekty to głównie budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne – zakres budownictwa jedno – i wielorodzinnego.
Przełomową datą w naszej działalności był rok 2000, w którym to zaczęliśmy projektować obiekty przemysłowe. Wraz z technologiem Andrzejem Bonieckim udało nam się stworzyć zespół projektowy, który zrealizował szereg projektów szeroko rozumianej branży spożywczej (zakłady ubojowe i przetwórnie itp.). Współpraca z Panem Andrzejem Bonieckim, pozwoliła na skuteczne wypracowanie podziału kompetencji na linii technolog – główny projektant, co pozwoliło w znaczący sposób usprawnić, a co za tym idzie przyspieszyć proces inwestycyjny, zarówno na etapie prac projektowych jak również wykonawczych.

Oprócz wymienionej wyżej kategorii obiektów zajmowaliśmy się także wykonywaniem projektów zakładów wylęgu drobiu, budynków inwentarskich, oczyszczalni ścieków, zbiorników na ciecze. Naszą specjalnością w ostatnich latach stały się również wytwórnie pasz.

Z naszą pracownią na codzień współpracują także inni doskonali fachowcy projektujący poszczególne branże (elektryczna, sanitarna, geotechniczna, wentylacyjna, chłodnicza, melioracyjna). Dzięki nabranym doświadczeniom i dobrej koordynacji czynności projektowych jesteśmy w stanie przewidzieć potencjalne trudności wykonawcze, i przeciwdziałać im już na etapie projektowania.
Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy wiele projektów, z którymi można zapoznać się poprzez zakładkę „zrealizowane projekty”. Wymienione tam inwestycje, to projekty wykonane głównie w okresie od roku 2000 do 2005.

ZOBACZ GALERIĘ REALIZACJI