Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu obiektów przemysłowych. Wykonujemy projekty budowlane w zakresie architektury i konstrukcji. Realizujemy inwestycje na zasadzie „głównego projektanta”. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami z branż: elektrycznej, chłodniczej, wentylacyjnej, sanitarnej, geotechnicznej, melioracyjnej, a także z technologami.

Zajmujemy się zarówno projektowaniem nowych obiektów jak i modernizacją już istniejących.
Oferujemy Państwu swoje usługi w realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów typu:

  • wytwórnie pasz,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • biogazownie,
  • zakłady ubojowe (drób, mięso „czerwone”),
  • przetwórnie mięsne (drób, mięso „czerwone”),
  • chłodnie,
  • zakłady wylęgu drobiu,
  • budynki inwentarskie,
  • hale produkcyjne.